< Terug naar codex

Zelfbestuur

Pagina: 346/346

Clem De Ridder / Emiel Hullebroeck
 
1. Wij hebben lang gestreden, gebedeld en geklaagd;
En nog zijn wij verschopten, de knechten in de staat.
Wij leven niet van loos gebaren, van ijdel hopen en geduld;
De voogden moeten weten: de tijden zijn vervuld.

Keerzang:
Romderidom, zelfbestuur,
romderidom, zelfbestuur.
Vlaanderen, Vlaanderen wil zelfbestuur !

2. Wij zullen ons bevrijden van deze droeve kamp;
Die meer dan honderd jaren de Vlaamse kracht verlamt.
Want Vlaanderen wil zich zelf regeren,
het Vlaamse lot in Vlaamse hand.
Wij bouwen aan de toekomst, de steigers staan geplant.