< Terug naar codex

Susa Nina

Pagina: ---/---

Jef Simons / Armand Preud’homme

Niet meer in de codex sinds 1956
 
Sint Jozef bereidde dien wonderen nacht
Van ’t zuiverste strooisel een beddeke zacht;
Daarop heeft Maria met schamele vlijt
Haar schreiende Kindje te slapen geleid.

Keerzang:
Susa Ninna, ’t Hemelse hof in een arme stal!
En engelen wieken naar ’t aardse dal
En vullen de sferen met feestgeschal!
Susa Ninna, voor de Koning van ’t Heelal!

De herders ontwaakten in’t schitterend licht;
Aan hen werd de troostende boodschap gericht,
Een boodschap van vrede van uit ’t paradijs;
Aan alle de goeden van wille zij peis.

Drie Koningen kwamen naar ’t Kind van heel ver;
Zij volgden het licht van de stralende ster
Zij hebben den Godmens, den Koning aanschouwd
En offerden wierook, myrrhe en goud.

Nog steeds brengt het Kindje zijn boodschap van vree
Voor alle goedwilligen onder ons mee:
Een boodschap van vrede, van heldre kracht,
Een boodschap van licht in den donkeren nacht.