< Terug naar codex

Edite, bibite!

Pagina: ---/381

Arthur Van Zulte

codex uitgave 1996
 
1 Schransen en drinken
Nimmermeer treurig zijn
Laten wij klinken
Ons roept de wijn!

Ref.
Edite, bibite, collegiales,
Post multa saecula,
pocula nulla! (bis)

2 Geen professoren
Lokken ons hene van dit feest
Geen kan ons storen
Drink om ter meest!

3 Recht, nu, gij allen,
En heft Heer Bacchus op de troon
De kurken knallen
Zuipen is schoon!

4 Zo leeft men immer
Zolang de volle beker blinkt
Want men sterft nimmer
Als men maar drinkt! µ

5 Nog voelt eenieder
Hoe hem zijn kele brandt
Neemt daarom weder
’t Glas in de hand!

6 Eens zal verzwinden
Schone studententijd
Drink daarom, vrienden
Nu is de tijd!