< Terug naar codex

Ons Vaderland (Waar de Maas...)

Pagina: ---/---

Theodoor Sevens / Jan Blockx

Niet meer in de codex sinds 1959
 
Waar de Maas en Schelde vloeien
En de frisse weiden bloeien;
Waar nog eiken sterk en trots
Ruisen in het dichte bos;
Daar is ons Vaderland, (bis)
Dit heilig pand,
Het schone Vlaanderland!

Waar het kille grafgesteente
Dekt der vaderen gebeente,
Waar ons moeder heeft gesust,
En een gade ons eerbaar kust;
Daar is ons Vaderland, (bis)
Dit heilig pand,
Ons dierbaar Vlaanderland!

Waar de neringen en gilden
Nooit den schedel buigen wilden;
Waar het kloeke voorgeslacht
Nedersloeg de Franse macht;
Daar is ons Vaderland, (bis)
Dit heilig pand,
Ons dierbaar Vlaanderland!

Waar de Dietse tonen galmen
In de daverende psalmen;
Waar het forse krijgsgeschreeuw
Dreunde: “Vlaanderen den Leeuw!”
Daar is ons Vaderland, (bis)
Dit heilig pand,
Het edel Vlaanderland!